FAZA // פיודור נתנאל בזובוב | צבע טרי

FAZA // פיודור נתנאל בזובוב

תשעה ירחים

סדרת המוצרים "תשעה ירחים" עוצבה בהשראת חוקי הפרספקטיבה ותרגילי רישום. בשלב זה הסדרה מונה ארבעה שולחנות וכוננית. צבעה של ה"שדרה המתכתית" ניתן לשינוי.