גלריה רוזנפלד // תערוכה קבוצתית | צבע טרי
28.3.17 > 01.4.17