כריסטוף בוט-אסמוס ורותי הלביץ כהן // תערוכה זוגית | צבע טרי