26.4.18 > 30.4.18

מגננות

גלריה א. אנתונופולו

מנגנוני הגנה חיוניים לשמירת חייהם של בני האדם, החי והצומח. כדי לשרוד, אורגניזמים חייבים להתאים את עצמם לסביבה ולסגל לעצמם יתרונות כדי לגבור על אויביהם. התערוכה בוחנת דרכים ומנגנונים להגנה ביולוגית או פסיכולוגית.